ArctiChildren II 2006 -2008 -Rajat ylittävä koulutusohjelma psykososiaalista hyvinvointia edistävän koulukasvatuksen tukemiseksi

Hankkeen tavoitteena on rakentaa uusi rajat ylittävä koulutusohjelma psykososiaalista hyvinvointia edistävän koulukasvatuksen tukemiseksi. Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta koordinoi hankekokonaisuutta. Projektipäällikkönä toimii Eiri Sohlman ja projektin tieteellisenä johtajana professori Raimo Rajala Lapin yliopistosta. Hankkeessa on mukana myös taiteiden tiedekunnan kuvataidekasvatuksen laitos. Projektin toimialue on pohjoinen Barentsin alue ja yhteiskumppaneina ovat:

Ruotsi: Luleå University of Technology, 
            Department of Healt Science, 
            Faculty of Education
Norja:  Finnmark University College, 
            Department of Education and
            Liberal Arts,
            Department of Culture 
            and Social Science
Venäjä:  Murmansk State Pedagogical
              University, Department of
              Social Pedagogics and
              Social Work

 

Yliopistojen lisäksi kussakin maassa projektiin osallistuu kouluyhteisöjä kaupunkialueilta ja maaseudulta. Suomessa hankkeeseen osallistuvat Korkalovaaran peruskoulu Rovaniemeltä ja Sevettijärven koulu Ivalosta. Hankkeessa on esillä monikulttuurisuus monella tasolla. Ensinäkin hanke ylittää maiden rajat ja toiseksi esille nousee rajojen sisällä elävä monikulttuurisuus. Etenkin pohjoisten saamelaiskulttuurien sekä valtakulttuurien kohtaaminen on esillä hankkeessa. Teoreettisia käsitteitä ovat mm. identiteetti, dialogisuus ja kokemuksellinen oppiminen. Koulujen kehitystyössä hyödynnetään mm. taidekasvatuksen ja rooliseikkailun menetelmiä.

Maakohtaiset painopisteet projektityössä vaihtelevat, sillä psykososiaaliseen hyvinvointiin liittyvät ongelmat ovat erilaisia eri maissa. Esimerkiksi Venäjällä on tärkeää toteuttaa toimenpiteitä, joiden avulla vähennetään kouluikäisten tupakointia ja päihteiden käyttöä. Suomessa koulukiusaamiseen ja psykosomaattiseen oireiluun liittyvät tutkimustulokset ovat huolestuttavampia. Suomessa kiinnitetään huomioita myös oppilaiden väsymykseen. Ruotsissa kouluikäisten lasten suurimpia ongelmia ovat psykosomaattinen oireilu sekä yksinäisyys. Lasten ja nuorten hyvinvoinnista huolehtimisessa olisi entistä tärkeämpää painottaa ennaltaehkäisevää työtä. Kouluyhteisö ja
-kasvatus ovat merkittävä osa lasten ja nuorten arkea. Koulun rooli hyvinvoinnin tukena on keskeinen ArctiChildren II hankkeen toiminnassa. Opettajien työn kehittäminen ja uusien toimintatapojen kokeilu sekä hyvien käytäntöjen jakaminen ovat hankkeen keskeisintä antia.

ArctiChildren II on jatkoa vuosina 2004-2006 toteutuneelle hankkeen 1-osiolle. Ensimmäinen projektiaihio syntyi jo vuonna 2001 Lapin yliopistossa "Arktisen alueen lasten ja nuorten psykososiaalinen hyvinvointi" nimikkeellä. Sen jälkeen projekti on kehittynyt ja laajentunut kansainväliseksi koulukasvatuksen kehittämishankkeeksi. Hanke perustuu laajaan selvitys- ja tutkimustietoon Barentsin alueen lasten ja nuorten hyvinvoinnista. 

ArctiChildren II 2006 - 2008 erityistavoitteita ovat:

  •  rakentaa/tuotteistaa rajat ylittävä koulutusohjelma (tuoteperhe) psykososiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi Barentsin alueen kouluyhteisöissä
  •  luoda kapasiteettia jokaiseen maahan koulutusohjelman toteuttamista ja levittämistä varten
  •  suunnitella jatkotoimenpiteet koulutusohjelman toteuttamiseksi, arvioimiseksi ja levittämiseksi

"YLEISTAVOITTEENA ON BARENTSIN ALUEEN KOULUIKÄISTEN LASTEN PARANTUNUT PSYKOSOSIAALINEN TERVEYS JA HYVINVOINTI
(mm. itsearvostus, elämänhallinta, sosiaalinen turvallisuus, osallisuus)."


 

Our website uses cookies, read more. By continuing to browse the site, you are agreeing to our use of cookies. [I Agree]
OK